top of page

Montering

Spilene kan monteres enten med skjult innfesting på bakplate, eller direkte på vegg med synlige stift eller skruer.

 

Den enkleste monteringsmetoden er å skru eller stifte spilene direkte på vegg eller tak som er malt i ønsket bakgrunnsfarge.

 

Bruk avstandsklosser mellom spilene slik at avstanden blir jevn og monteringen rett.

Normal avstand mellom spilene vil være 15-25mm, men her er det din egen preferanse som avgjør!

Ved å benytte stift eller skruer med små hoder, og være nøye med plassering av stift/skruer på rett linje, gir dette et tilfredsstillende resultat. Mange snekkere og andre profesjonelle aktører benytter denne metoden.

 

Ønsker man derimot en spilevegg uten synlig innfesting kan man prefabrikkere spileelementer. Da benyttes f.eks. tynne finerplater i tilpasset størrelse. Disse males i ønsket bakgrunnsfarge, så skrus spilene fast fra baksiden av platen.

Det anbefales å lage elementene i en begrenset størrelse slik at de blir lett håndterbare når de skal monteres.

 

Ønsker du ikke å gjøre jobben selv? Vi kan levere ferdige spileplater etter ønsket mål!

Spilene leveres med 8 – 10 % fuktighet og må derfor lagres og monteres i «tørt bygg».

Heltre er utsatt for vridninger og spenninger ved temperatursvingninger.

bottom of page